Cybertron.CA - Canadian Transformers News and Discussion
Go Back   Cybertron.CA - Canadian Transformers News and Discussion > BruticusMax

Conversation Between BruticusMax and eminem
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. eminem
  09-27-2016 12:28 AM
  eminem
  Ánh mắt Mặc Tr* vẫn mê mang. Hắn thì th*o nói:

  - Tử l* cái gì?... Tử l* chết. Nếu n


  Tử ch*nh l* chết. Người chết l* tử. M* tâm chết thì chắc chắn chết...

  Ánh mắt Mặc Tr* ho*n to*n vô hồn. Hắn nhìn quanh, tay phải tùy ý điểm một vũng nước bên ngo*i miếu, lẩm bẩm nói:
  học kế toán tại h* nam
  học kế toán tại thái nguyên
  học kế toán tại thái bình
  học kế toán tại biên ho*
  dịch vụ kế toán trọn gói
  trung tâm kế toán tại an giang
Transformers ShoppingDonate to Cybertron.ca
Donations keep this site running, thanks for your support. More details here.

Powered by vBadvanced CMPS v3.2.3

All times are GMT -4. The time now is 12:38 AM.Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.